DISCLAIMER

DISCLAIMER VAN ONGEDIERTEBESTRIJDING-VANLEEUWEN.NL

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van, Van Leeuwen Ongediertebestrijding gebeurt voor risico van de gebruiker.

Van Leeuwen Ongediertebestrijding spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Van Leeuwen Ongediertebestrijding als portal fungeert volledig en juist is. Echter kan Van Leeuwen Ongediertebestrijding niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Van Leeuwen Ongediertebestrijding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Van Leeuwen Ongediertebestrijding kan mogelijkheden bevatten om zowel door Van Leeuwen Ongediertebestrijding ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Van Leeuwen Ongediertebestrijding geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Van Leeuwen Ongediertebestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Van Leeuwen Ongediertebestrijding website kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Van Leeuwen Ongediertebestrijding liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van, Van Leeuwen Ongediertebestrijding.
Van Leeuwen Ongediertebestrijding is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Van Leeuwen Ongediertebestrijding geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Van Leeuwen Ongediertebestrijding aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Van Leeuwen Ongediertebestrijding vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Van Leeuwen Ongediertebestrijding website en Van Leeuwen Ongediertebestrijding geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van, Van Leeuwen Ongediertebestrijding.

Tevens is Van Leeuwen Ongediertebestrijding niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server van, Van Leeuwen Ongediertebestrijding die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Van Leeuwen Ongediertebestrijding in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@ongediertebestrijding-vanleeuwen.nl

Geheel vrijblijvend u zit nergens aan vast!